Servicii

Societatea noastră oferă următoarele servicii:

  • Consultanţă în materie civilă, penală, contencios administrativ şi litigii între profesionişti ( comercial ).
  • Reprezentarea intereseleor persoanelor fizice şi juridice în domeniile mai sus menţionate
  • Consultanţă şi reprezentare în materia insolvenţei şi a falimentului, inclusiv reorganizare judiciară.
  • Redactări contracte, negocieri de clauze contractuale.
  • Consultanţă în materie de norme conflictuale – drept internaţional privat.
  • Consultanţă şi reprezentare în materie de litigii arbitrale.
  • Alte chestiuni de ordin juridic în funcţie de necesităţile clienţilor.